0 stemmen

VOORDELEN VOOR WERKNEMERS

Onze Backoffice bezit alle belangrijke certificeringen en branchekeurmerken waardoor werknemers kunnen vertrouwen in dienst te zijn bij een organisatie die uitgebreid wordt gecontroleerd op correcte toepassing van CAO’s, betaling van salarissen, naleving van wet- en regelgeving van het arbeidsrecht en tijdige afdracht van belastingen en premies.

Flex medewerkers kunnen bij ons altijd rekenen op:

  • transparantie over arbeidsvoorwaarden, rechten en plichten;
  • stipte en correcte uitbetaling salaris;
  • informatie over betalingen, vakantiedagen, loonstroken, jaaropgaven, cao, pensioen, enz;
  • begeleiding bij ziekte en arbeidsongeschiktheid;
  • Helpdesk: U kunt ook live chatten met onze backoffice collega’s tijdens kantooruren;
  • inspanningen voor herplaatsing bij onbepaalde tijd contracten;

Werknemers zijn bij ons door toepassing van inlenersbeloning verzekerd dat ze hetzelfde salaris ontvangen als overige personeelsleden en dat ze volgens de cao van de opdrachtgever worden betaald. Bovendien zijn ze automatisch verzekerd voor de Werkeloosheidswet (WW), de Ziektewet (ZW) en arbeidsongeschiktheid (WIA). Ook kunnen zij gebruikmaken van collectiviteitskortingen op verzekeringen (ook ziektekosten).

 

Fase A bouw je gelijk een pensioen op, werkgever werknemer .nl werk aan jouw toekomst.