werknemer Werkgever
0 stemmen

Wij dragen 100% werkgeversrisico en HR-beleid 0% verantwoordelijkheden aan Inlener.

 

Een overzicht van door Adm. dienstverlening 100% gedekte risico’s:


Ziektewet (ZW)
Werkloosheidswet (WW)
Wet Arbeidsongeschiktheid (WAO)
Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
Pensioen
Ziektekostenverzekering (particulier geregeld, niet vanuit UWV)
Aansprakelijkheid